อยากรู้วิธีเรียนให้ใครช่วยสอนด้วยครับ ?
 
  เราจะรู้ได้หรือไม่ว่าบทเรียนครั้งสุดท้ายที่เราได้เรียนผ่านมาอยู่ที่บทอะไร และเราสามารถที่จะเรียนต่อเนื่องได้หรือไม่ ?
   ผมได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เปิดให้บริการทั้งหมด พบว่าหน้าของ user room เต็มไปด้วยกรอบของรายละเอียด
         วิชานั้นผมจะทำซ่อนมันได้หรือเปล่าครับ. ?
   อยากทราบวิธีใช้งานเมนูสำหรับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว
   อีเลิร์นนิ่งคืออะไร ?
 
[ Home ]
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com