อยากรู้วิธีเรียนให้ใครช่วยสอนด้วยครับ ?
 
 
ได้แน่นอนครับ. เพียงคลิกที่คำว่า “Hide” ตรงมุมบนด้านขวา และถ้าต้องการแสดงผลอีกครั้งให้คลิกที่คำว่า “Show”
 
[ Back ] [ Home ]
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com