บทเรียนออนไลน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี !
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
 
 อัญมณีศาสตร์
 
 
   อัญมณีที่คุณเคยเห็นนั้น ทราบหรือไม่ว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากที่ได้ และทำไมถึงมีลักษณะ สีสันที่แตกต่างกัน มีคุณสมบัติเทียบเท่ากันทุกชนิดหรือไม่ สามารถหาคำตอบได้จากในบทเรียนเรื่องอัญมณีศาสตร์ อีกทั้งยังมีเรื่องเกี่ยวกับพลอยสีที่ควรรู้จัก และพลอยประจำราศี
 
 อัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีเลียนแบบ และการตรวสอบ
 
 
   การแยกแยะอัญมณีธรรมชาติกับอัญมณีสังเคราะห์ หรืออัญมณีเลียนแบบนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไรและกรรมวิธการตรวจสอบจะเหมือนกันหรือไม่ เราสามารถแยกแยะอัญมณีได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่ ในบทเรียนนี้มีแนวทางการแยกแยะอัญมณี วิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องที่จำเป็นอย่างยิ่งในการแยกแยะอัญมณี
 
 การวิเคราะห์อัญมณี
 
 
   การตรวจสอบอัญมณีนั้น จะประกอบได้ด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น สี รูปร่างการเจียระไน การกระจายแสง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นข้อสังเกตของการตรวจสอบลักษณะภายนอกพลอย แต่ยังมีรายละเอียดอีกมากมายสำหรับการวิเคราะห์อัญมี ซึ่งการตรวจสอบมีหลากหลายวิธี ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงเรื่องการตรวจสอบลักษณะอัญมณีแบบต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีเป็นอย่างมาก
 
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
 
   ในสมัยปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ในการทำงาน นั่นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าภายในคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง คุณสามารถหาคำตอบได้ในเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
 
 
   คุณทราบหรือไม่ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีการเชื่อมโยงกันยัง และมีที่มีอย่างไรถึงสามารถมีอินเทอร์เน็ตให้เราใช้ได้ เรามาค้นหาคำตอบกันดีกว่า
 
เรียนรู้เว็บไซต์์
 
 
   ในปัจจุบันถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จัก แต่คุณทราบหรือไม่ว่ารายละเอียดของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง ลองมาติดตามเรื่องเว็บไซต์ดูสิคะ แล้วคุณจะมีความรู้มากขึ้น
 
ภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตและไวรัสคอมพิวเตอร์
 
 
   ภัยที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตที่สามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาส่วนหนึ่งเกิดมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ลองมาศึกษาเรื่องภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตและไวรัสคอมพิวเตอร์ ดูสิว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง
 
 
วิชา การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความรู้สู่ประชาชน
 
 
   วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีบทบาทกับชีวิตคนเรามาก เราจะมาดูกันว่าสามารถนำวิทยาศาสตร์ไปใช้อะไรกับการดำเนินชีวิต อย่างเช่น การถนอมอาหารทำได้ด้วยวิธีใด รุ้งกินน้ำเกิดมาจากไหน หรือข้างขึ้นข้างแรม และกลางวัน กลางคืน เกิดขึ้นได้อย่างไร
 
 
 
วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเป็นอย่างมาก ในอนาคตเราอาจต้องพึ่งพาการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เราจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้นั้น ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
ซึ่งในบทเรียนนี้ได้รวบรวมถึงเหตุผลที่ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทั้งยังอธิบายถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในมุมมองต่างๆ ที่น่าสนใจ เรามาร่วมค้นหาคำตอบกันได้ในบทเรียนนี้
 
   
     
  ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 เรื่อง  
 
 
มานับเลขกันไหม
 
 
   มาเรียนรู้ถึงการบวก การลบ อยากรู้ว่าคุณสมบัติการสลับที่ของการบวก รวมทั้งความสัมพันธ์ของการบวกและลบเป็นอย่างไร ร่วมเรียนรู้ผ่านรูปแบบการ
 
     
 
 
บวก ลบ เลข หฤหรรษ์
 
 
   มาเรียนรู้วิธีนับเลขที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเขียนจำนวนนับ การเปรียบเทียบจำนวนนับ เปรียบเทียบดูว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่า น้อย กว่าหรือเท่ากัน ผ่านวิธีที่เข้าใจง่าย และการเรียงจำนวนนับ ไม่ว่าจะเรียงจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก
 
     
 
 
การคูณและการหาร
 
 
   เรียนรู้ความหมายและคุณสมบัติ รวมทั้งทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการคูณและการหารที่พร้อมคำอธิบายที่จะทำให้สนุกไปกับตัวเลข
 
     
 
 
น้ำกับชีวิต
 
 
    มาเรียนรู้กันว่าน้ำในร่างกายของเรามีมากถึง 2 ใน 3 ของน้ำหนักตัวอยู่ในรูปแบบไหนบ้าง น้ำในธรรมชาติมาจากที่ไหนกันบ้าง มาดูกันว่าเราใช้น้ำทำอะไรบ้าง แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำที่เราพบจะเป็นน้ำดีหรือ น้ำเสีย สุดท้ายร่วมกันรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
 
     
 
 
สิ่งแวดล้อมของเรา
 
 
    รู้กันหรือไม่ว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา คือความหมายของสิ่งแวดล้อม แล้วเคยสำรวจกันไหมว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรามีอะไรบ้าง รวมทั้งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร บทเรียนนี้จะนำผู้เรียนไปค้นหาคำตอบของสิ่งเหล่านี้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ
 
     
 
 
แม่เหล็ก…เป็นแม่ของใคร
 
 
    มาดูตำนานการเกิดแม่เหล็กตั้งแต่สมัยกรีกกันเถอะ การดูด-การผลักของแม่เหล็กเกิดขึ้นได้อย่างไร แม่เหล็กมีประโยชน์อย่างไร ร่วมสำรวจแม่เหล็กรอบๆตัวเราไปพร้อมๆกัน รวมทั้งมาทำความรู้จักแรงไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติคล้ายแรงแม่เหล็ก แล้วเราจะรู้ว่าทำไมตอนหวีผมในฤดูหนาวจึงรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดเส้นผมของเรา พร้อมทั้งร่วมทดลองไปกับประจุไฟฟ้ากัน แล้วเราจะรู้ว่าแม่เหล็กเป็นแม่ของใคร
 
     
  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 เรื่อง  
 
 
มาชั่ง ตวง วัด กันเถอะ
 
 
   การคาดคะเนอาจทำให้เกิดความคาดเคลื่อน ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือในการป้องกันความคาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการชั่ง การตวง และการวัด สื่อการเรียนเรื่องนี้จะสอนให้รู้จักกับการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการทราบ ไม่ว่าจะเป็นความยาว ปริมาตร ความจุ น้ำหนัก เวลา ขนาดพื้นที่ และการวัดขนาดมุม
 
     
 
 
สารเคมีในบ้านเรา
 
 
   คุณรู้หรือไม่ในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว มีสารเคมีอะไรอยู่บ้าง ซึ่งสามารถอยู่ได้หลายสถานะด้วย(ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส) ที่สำคัญสารเคมีพวกนี้เปลี่ยนสถานะได้อย่างไร แล้วถ้ามีสารผสมกันมากกว่า 2 ชนิด เราจะแยกออกจากกันได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับบทเรียนนี้
 
     
 
 
รู้จักพืชมากแค่ไหน
 
 
   มาวัดความรู้กับบทเรียนนี้ว่า คุณรู้จักพืชมากแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของพืช การทำงานของพืช พืชใช้อะไรในการเจริญเติบโต แล้วรู้หรือไม่ว่ากระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่าอะไร รวมทั้งพืชปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมแบบต่างๆได้อย่างไร ถ้าไม่รู้บทเรียนนี้จะช่วยให้คุณรู้จักกับพืชมากขึ้น
 
     
 
 
น้ำและอากาศนั้นสำคัญไฉน
 
 
   คุณคิดว่าลมฟ้าอากาศ กับ ภูมิอากาศ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การเกิดน้ำเกี่ยวข้องอย่างไรกับวัฎจักรของน้ำ รวมทั้งเมฆเกิดขึ้นได้อย่างไร ร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในบทเรียนนี้ แล้วคุณจะรู้ว่า น้ำและอากาศนั้นสำคัญไฉน
 
     
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 เรื่อง  
 
 
แรงและการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวัน
 
 
   ใครว่าฟิสิกส์เป็นเรื่องยาก บทเรียนนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดด้วยการนำเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย คุณจะได้เรียนรู้ถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุโดยเฉพาะในชีวิตประจำวัน ความหมายของแรงและผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุว่าจะเป็นอย่างไร แรงเสียดทานสถิตกับจลน์เป็นอย่างไร รวมทั้งความรู้เรื่องโมเมนต์เกี่ยวข้องอย่างไรในชีวิตประจำวันของเรา
 
     
 
 
เลือดเดินทางอย่างไร
 
 
    น้ำสีแดงในร่างกายมนุษย์ที่เรียกว่า เลือด มีส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วหัวใจและ หลอดเลือดเกี่ยวข้องอย่างไรกับเลือด รวมทั้งการเดินทางของเลือดในระบบหมุนเวียนเลือดเป็นอย่างไร บทเรียนนี้จะช่วยให้คุณรู้จักกับเลือดมากยิ่งขึ้น
 
     
 
 
จุลินทรีย์กับมนุษย์
 
 
    จุลินทรีย์คืออะไร เราจะสามารถมองเห็นได้หรือไม่ มีกี่ชนิด รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร สร้างประโยชน์หรือโทษให้กับมนุษย์ได้อย่างไร ค้นหาคำตอบได้จากบทเรียนนี้
 
     
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 เรื่อง  
 
 
การจัดเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 
 
    มาเรียนรู้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ เรียนรู้การนับจำนวนจากแผนภาพต้นไม้ว่าเป็นอย่างไร การจัดเรียงสับเปลี่ยนแบบเส้นตรง การจัดเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลม และการจัดหมู่ ทางคณิตศาสตร์ผ่านการนำเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 
     
 
 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 
 
    การเกิดระเบิด ผลไม้สุก หรือสนิมขึ้นเหล็ก สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากปฎิกิริยาเคมี ในบทเรียนนี้จะได้ค้นหาคำตอบตั้งแต่ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อเกิดปฏิกิริยาเคมี ทฤษฎีการชน พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี แล้วคุณจะใช้ความรู้จากบทเรียนนี้ไปหาคำตอบกับปรากฏการณ์ที่อยู่ตัวคุณได้อย่างถูกต้อง
 
     
     

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com