บทเรียนออนไลน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี !
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
 
  ศูนย์ปฏิบัตการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
 
 
วิชา แนะนำศูนย์ปฏิบัติการเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
 
   “เครื่องกำเนิดแสงสยาม” เป็นเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน เครื่องแรกของประเทศไทย เพื่อใช้ในการพัฒนาและวิจัยการเร่งอนุภาคแบบต่างๆ อธิบายส่วนประกอบ และการทำงานของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
 
 
ระบบผลิตและเร่งอิเล็กตรอน
 
 
   เป็นหนึ่งในระบบหลักของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนหรือเครื่องกำเนิดแสงสยาม ในบทเรียนออนไลน์นี้ผู้เรียนนอกจากจะได้เรียนรู้หลักการการทำงานของระบบผลิตและ
เร่งอิเล็กตรอนในเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนนี้แล้ว ผู้เรียนยังสามารถหาคำตอบได้ว่า เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนคืออะไร แสงซินโครตรอนมีลักษณะเป็นอย่างไร และเราจะได้ประโยชน์อะไรจากแสงซินโครตรอน
 
   
     
 
 
เทคโนโลยีระบบสุญญากาศ
 
 
สุญญากาศมีที่มาจากไหน สภาวะสุญญากาศสร้างเองได้อย่างไร ผู้คิดค้นระบบสุญญากาศคือใคร หาคำตอบและสนุกไปกับเทคโนโลยีระบบสุญญากาศได้
 
     

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com