บทเรียนออนไลน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี !
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
เลขนัยสำคัญและการปัดเศษ
 
 
   เลขนัยสำคัญและหลักการปัดเศษนั้น หมายถึง ตัวเลขที่แสดงทั้งหมดรวมถึงตัวเลขที่เป็นค่าประมาณด้วย ซึ่งในโลกนี้มีจำนวน อยู่ 2 แบบ คือ จำนวนที่ทราบค่าแน่นอน และจำนวนที่ทราบค่าไม่แน่นอน โดยมีหลักในการพิจารณาตัวเลขนัยสำคัญต่างๆ ตามหลักการ
 
 
วิชา เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
 
 
   พีเอชมิเตอร์ เครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพงานในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีในการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี รวมทั้งยังรวมถึงช่วยในการควบคุมคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ในบทเรียนชุดนี้ จะแนะนำให้คุณรู้จักพีเอชมิเตอร์ อุปกรณ์ตัวเล็กๆ แต่ความสามารถไม่เล็กอย่างที่คิด
 
 
 
วิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาราชบุรี
 
   เครื่องปั้นดินเผามีมากมาย ทั้ง ถ้วย ชาม ไห โอ่ง ฯลฯ สถานที่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องงานปั้นก็คือ จังหวัดราชบุรี งานปั้นเหล่านี้มีการวิจัยและพัฒนาให้ เกิดความคงทน สวยงาม และน่าใช้ อย่างไร สามารถศึกษาได้จากเนื้อหาภายใน
 
   
     

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com