บทเรียนออนไลน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี !
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 
วิชา การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
 
 
   ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรลดลง เนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย การอุตสาหกรรม ประกอบกับเนื้อที่ทำการเกษตรที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก มีอินทรียวัตถุต่ำมาก ธาตุอาหารของพืชก็ลดลง ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง การใส่ปุ๋ยเป็นทางออกหนึ่งที่เกษตรกรและภาครัฐเลือก แต่การใช้ปุ๋ยเคมี แม้จะให้ผลเร็ว ผลผลิตเพิ่ม แต่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง และอาจทำให้ดินเสื่อมได้
ในบทเรียนออนไลน์นี้จะให้ความรู้เรื่องดินดี คุณภาพของปุ๋ยต่างๆ และปุ๋ยวิธีการทำปุ๋ยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการทำการเกษตร และยังช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
 
 
วิชา การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (น้ำสกัดชีวภาพ)
 
 
   ในปัจจุบันเกษตรกรหลายกลุ่มยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้สารสกัด EM ซึ่งเป็นสารที่มีราคาสูง และมีคุณภาพต่ำ ไม่เหมาะกับการทำการเกษตร นักวิชาการการเกษตรจึงคิดค้นน้ำสกัดชีวภาพขึ้น เพื่อนำมาทดแทนสารสกัด EM ซึ่งน้ำสกัดชีวภาพเองก็ไม่ใช่สารที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์เหมาะกับการทำการเกตร
ถ้าน้ำสกัดชีวภาพยังไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกร เหตุใดนักวิชาการการเกษตรหลายท่านจึงคิดค้นสูตรต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้กัน ในบทเรียนออนไลน์นี้จะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำสกัดชีวภาพว่า แท้จริงแล้ว น้ำสกัดชีวภาพสามารถทำอะไรได้บ้าง และมีส่วนช่วยเกษตรกรได้อย่างไร
 
   
 
 
วิชา อาหารจากถั่วเหลืองและถั่วเขียว
 
 
 
   ถั่วเหลืองและถั่วเขียว เป็นพืชที่มีโปรตีนสูง และราคาไม่แพง สามารถทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ นำมาประกอบอาหาร และขนมได้หลายชนิด ในเนื้อหานำเสนอประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ และ วิธีการนำถั่วเหลืองและถั่วเขียวมาประกอบอาหาร และขนม ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ
 
 
ลูกประคบในธุรกิจสปา
 
"ลูกประคบสมุนไพรในธุรกิจสปา" ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงลูกประคบอย่างที่คุณเคยรู้จัก เพราะเรามีสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจ สะดวกต่อการนำไปใช้และการต่อยอดทางธุรกิจ นอกจากนี้ คุณจะได้ทราบถึง ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ที่เรานำมาห่อรวมกันเป็นลูกประคบ
 
 
 
การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง
 
   มะละกอ เป็นพืชที่รู้จักกันทั่วไป ปลูกง่าย และหารับประทานทั้งปี  มีประโยชน์และคุณค่ามากมายในด้านอาหาร และสรรพคุณทางยา  สามารถนำไปประกอบอาหารหรือรับประทานสดได้ นอกจากนี้ยังนำไปแปรรูป เก็บไว้รับประทานได้นานอีกด้วย ดังนั้น บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง จึงจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของการแปรรูปมะละกอ  โดยภายในบทเรียนจะประกอบด้วยการทำมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง  การทำทอฟฟี่มะละกอ และวุ้นมะละกอ  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับผลไม้อื่นๆ ที่ต้องการได้
 
 
การผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง
 
 
   ฝรั่งเป็นผลไม้ที่หลายคนก็คงคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นผลไม้ที่หาซื้อได้ง่าย และมีผู้คนนิยมบริโภคกันมาก เนื่องจากเป็นผลไม้มีรสชาติดี และราคาไม่แพง รวมถึงฝรั่งยังเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารและมีวิตามินสูง โดยเฉพาะวิตามินซีและวิตามินเอ นอกจากนี้ยังมีผู้นิยม นำฝรั่งมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเก็บไว้บริโภครวมถึงจำหน่ายเป็นของฝากอีกด้วย
    บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแปรรูป  เผื่อส่งเสริมให้ผู้นิยมแปรรูปผลิตผลไม้ดังกล่าว เกิดความรู้และเข้าใจ ในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนในการแปรรูปฝรั่งได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com